Arkiv

Socialdemokraterna vill bidra med kunskap, engagemang och framtidstro i Svenska kyrkan.

Navigera på sidan
 • Kyrkopolitiska program
 • Studiecirklar
 • Trycksaker
 • Kyrkopolitiska artiklar i media
 • Frågor och svar om kyrkopolitik

Kyrkopolitiska program

Under kyrkovalrörelsen kommer här det tryckta material som tagits fram att finnas för nedladdning.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kyrkopolitiskt program 2018-2021.pdf Pdf, 298.5 kB. 298.5 kB 2020-11-17 13.15
Kyrkopolitiskt program 2018-2021 - finska.pdf Pdf, 459.3 kB. 459.3 kB 2020-11-17 13.15
Kyrkopolitiskt program 2018-2021 - arabiska.pdf Pdf, 546.9 kB. 546.9 kB 2020-11-17 13.15
Principiellt kyrkopolitiskt program 2000.pdf Pdf, 141.1 kB. 141.1 kB 2020-11-17 13.15

Studiecirklar

Funderar ni på att starta en studiecirkel om att vara kyrkopolitiker för socialdemokraterna? Vi har en särskilt utformad studiecirkel för detta, som finns på vår studieportal.

Kyrkopolitiska artiklar i media

Här hittar du ett urval av debattartiklar som skrivits av socialdemokrater runt om i landet.

Frågor och svar om kyrkopolitik

Här har vi samlat frågor och svar i korthet. Välkommen att kontakta oss direkt om du har några andra frågor.

 1. Här har vi samlat frågor och svar i korthet. Välkommen att kontakta oss direkt om du har några andra frågor.

  Läs mer om Frågor och svar om kyrkopolitik
 2. Kyrkomusiken är ett av de tydligaste uttrycken för det viktiga och stora kulturansvar som Svenska kyrkan bär. Vi menar att Svenska kyrkan med stolthet kan bära det ansvaret, men att det samtidigt måste finnas möjligheter och vilja till utveckling.

  Läs mer om Hur ser socialdemokraterna på musikens och framför allt körsångens betydelse för Svenska kyrkan?
 3. Genom historien har de rika och mäktiga ofta lagt kyrkan under sig. Likaså har kulturella mönster ofta överskuggat Kristi kärleksbudskap, vars radikalitet utmanar alla människor på djupet. I takt med samhällets utveckling – ibland lite efter, ibland lite före – har Svenska kyrkan, utifrån sin evangelisk-lutherska identitet, tagit steg mot ökad frihet, jämlikhet och solidaritet. Den gamla överhetskyrkan har blivit en folklig kyrka.

  Läs mer om Vad menar ni med att Svenska kyrkan ska stå upp för alla människors lika värde och rätt?
 4. På kort sikt handlar det om att bistå den som har råkat illa ut med alltifrån praktisk hjälp och visst ekonomiskt stöd till mötesplatser där man känner sig välkommen.

  Läs mer om Vad tycker ni att kyrkan ska göra för att förbättra sin hjälp till den växande skaran av utsatta i samhället?
 5. Socialdemokratin strävar efter att utjämna skillnader mellan dem som har stora resurser i form av socialt, kulturellt och ekonomiskt kapital och dem som saknar det. Folkhemsbygget skedde till stor del parallellt med att Svenska kyrkan demokratiserades och gick från att vara en överhetens kyrka till att bli en folkkyrka öppen för alla.

  Läs mer om Varför menar ni att kyrkans roll i välfärden bör utvecklas?
 6. Kyrkomötet beslutade 2009 att äktenskapsvigsel kan ske också för samkönade par. Samtidigt beslutades om en ”samvetsklausul” som innebär dels att redan vigda präster som inte kan tänka sig viga samkönde par ska kunna slippa det, så länge som varje församling alltid har möjlighet att erbjuda en präst som vill genomföra vigseln. Samvetsklausulen ska enligt kyrkomötesbeslutet också gälla dem som prästvigs framgent. Nu vill socialdemokraterna ta bort samvetsklausulen för dem som prästvigs i framtiden. Varför?

  Läs mer om Varför vill Socialdemokraterna ta bort samvetsklausulen?
 7. ”Låt barnen komma till mig”, sa Jesus. Vi står upp för det, och vill inte att familjeekonomi ska vara ett hinder för unga att engagera sig och delta i kyrkans verksamhet. Det gäller såväl den barnverksamhet som bedrivs i form av öppna förskolor och mycket annat som konfirmationsundervisningen.

  Läs mer om Varför är det viktigt att barn- och ungdomsverksamheten är avgiftsfri?