Arkiv

Socialdemokraterna vill bidra med kunskap, engagemang och framtidstro i Svenska kyrkan.

Navigera på sidan
 • Kyrkopolitiska program
 • Studiecirklar
 • Trycksaker
 • Kyrkopolitiska artiklar i media
 • Frågor och svar om kyrkopolitik

Kyrkopolitiska program

Under kyrkovalrörelsen kommer här det tryckta material som tagits fram att finnas för nedladdning.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kyrkopolitiskt program 2018-2021.pdf Pdf, 298.5 kB. 298.5 kB 2020-11-17 13.15
Kyrkopolitiskt program 2018-2021 - finska.pdf Pdf, 459.3 kB. 459.3 kB 2020-11-17 13.15
Kyrkopolitiskt program 2018-2021 - arabiska.pdf Pdf, 546.9 kB. 546.9 kB 2020-11-17 13.15
Principiellt kyrkopolitiskt program 2000.pdf Pdf, 141.1 kB. 141.1 kB 2020-11-17 13.15

Studiecirklar

Funderar ni på att starta en studiecirkel om att vara kyrkopolitiker för socialdemokraterna? Vi har en särskilt utformad studiecirkel för detta, som finns på vår studieportal.

Kyrkopolitiska artiklar i media

Här hittar du ett urval av debattartiklar som skrivits av socialdemokrater runt om i landet.

Frågor och svar om kyrkopolitik

Här har vi samlat frågor och svar i korthet. Välkommen att kontakta oss direkt om du har några andra frågor.

 1. Socialdemokratin strävar efter att utjämna skillnader mellan dem som har stora resurser i form av socialt, kulturellt och ekonomiskt kapital och dem som saknar det. Folkhemsbygget skedde till stor del parallellt med att Svenska kyrkan demokratiserades och gick från att vara en överhetens kyrka till att bli en folkkyrka öppen för alla.

  Läs mer om Varför menar ni att kyrkans roll i välfärden bör utvecklas?
 2. Här har vi samlat frågor och svar i korthet. Välkommen att kontakta oss direkt om du har några andra frågor.

  Läs mer om Frågor och svar om kyrkopolitik
 3. Kyrkomusiken är ett av de tydligaste uttrycken för det viktiga och stora kulturansvar som Svenska kyrkan bär. Vi menar att Svenska kyrkan med stolthet kan bära det ansvaret, men att det samtidigt måste finnas möjligheter och vilja till utveckling.

  Läs mer om Hur ser socialdemokraterna på musikens och framför allt körsångens betydelse för Svenska kyrkan?
 4. Ingress - denna text hämtas som metabeskrivning

  Läs mer om Kyrkoorganisatoriska frågor
 5. Ingress - denna text hämtas som metabeskrivning

  Läs mer om Partipolitik i Svenska kyrkan?
 6. Att genom den kyrkliga vigselakten kunna ingå äktenskap med full juridisk giltighet, är en möjlighet som många av Svenska kyrkans medlemmar värdesätter.

  Läs mer om Ska Svenska kyrkan fortsätta att ha vigselrätt?
 7. En nödvändig förutsättning för ett rikt och utvecklande musikliv är att vi i kyrkan har kompetenta och engagerade kyrkomusiker. Att rekrytera kyrkomusiker har blivit allt svårare. Det finns helt enkelt för få utbildade som söker de tjänster som utlyses.

  Läs mer om Vad bör göras för att öka rekryteringen till kyrkomusikerutbildningarna?