Gå till innehåll

Arkiv

Socialdemokraterna vill bidra med kunskap, engagemang och framtidstro i Svenska kyrkan.

Navigera på sidan
 • Kyrkopolitiska program
 • Studiecirklar
 • Trycksaker
 • Kyrkopolitiska artiklar i media
 • Frågor och svar om kyrkopolitik

Kyrkopolitiska program

Under kyrkovalrörelsen kommer här det tryckta material som tagits fram att finnas för nedladdning.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kyrkopolitiskt program 2018-2021.pdf Pdf, 298.5 kB. 298.5 kB 2020-11-17 13.15
Kyrkopolitiskt program 2018-2021 - finska.pdf Pdf, 459.3 kB. 459.3 kB 2020-11-17 13.15
Kyrkopolitiskt program 2018-2021 - arabiska.pdf Pdf, 546.9 kB. 546.9 kB 2020-11-17 13.15
Principiellt kyrkopolitiskt program 2000.pdf Pdf, 141.1 kB. 141.1 kB 2020-11-17 13.15

Studiecirklar

Funderar ni på att starta en studiecirkel om att vara kyrkopolitiker för socialdemokraterna? Vi har en särskilt utformad studiecirkel för detta, som finns på vår studieportal.

Kyrkopolitiska artiklar i media

Här hittar du ett urval av debattartiklar som skrivits av socialdemokrater runt om i landet.

Frågor och svar om kyrkopolitik

Här har vi samlat frågor och svar i korthet. Välkommen att kontakta oss direkt om du har några andra frågor.

 1. Här har vi samlat frågor och svar i korthet. Välkommen att kontakta oss direkt om du har några andra frågor.

  Läs mer om Frågor och svar om kyrkopolitik
 2. Kyrkomusiken är ett av de tydligaste uttrycken för det viktiga och stora kulturansvar som Svenska kyrkan bär. Vi menar att Svenska kyrkan med stolthet kan bära det ansvaret, men att det samtidigt måste finnas möjligheter och vilja till utveckling.

  Läs mer om Hur ser socialdemokraterna på musikens och framför allt körsångens betydelse för Svenska kyrkan?
 3. Ingress - denna text hämtas som metabeskrivning

  Läs mer om Kyrkoorganisatoriska frågor
 4. Ingress - denna text hämtas som metabeskrivning

  Läs mer om Partipolitik i Svenska kyrkan?
 5. Kyrkomötet beslutade 2009 att äktenskapsvigsel kan ske också för samkönade par. Samtidigt beslutades om en ”samvetsklausul” som innebär dels att redan vigda präster som inte kan tänka sig viga samkönde par ska kunna slippa det, så länge som varje församling alltid har möjlighet att erbjuda en präst som vill genomföra vigseln. Samvetsklausulen ska enligt kyrkomötesbeslutet också gälla dem som prästvigs framgent. Nu vill socialdemokraterna ta bort samvetsklausulen för dem som prästvigs i framtiden. Varför?

  Läs mer om Varför vill Socialdemokraterna ta bort samvetsklausulen?
 6. ”Låt barnen komma till mig”, sa Jesus. Vi står upp för det, och vill inte att familjeekonomi ska vara ett hinder för unga att engagera sig och delta i kyrkans verksamhet. Det gäller såväl den barnverksamhet som bedrivs i form av öppna förskolor och mycket annat som konfirmationsundervisningen.

  Läs mer om Varför är det viktigt att barn- och ungdomsverksamheten är avgiftsfri?
 7. 6,1 miljoner människor tillhör Svenska kyrkan, vilket är mer än 60 procent av Sveriges befolkning. 2015 gjordes det drygt 15 miljoner gudstjänstbesök, 52 000 barn döptes och över mer än 28 000 ungdomar valde att konfirmera sig i Svenska kyrkan.

  Läs mer om Varför är frågan om att kyrkan alltid ska ha ett inkluderande perspektiv viktig?