Vad tycker ni att kyrkan ska göra för att förbättra sin hjälp till den växande
skaran av utsatta i samhället?

På kort sikt handlar det om att bistå den som har råkat illa ut med alltifrån praktisk hjälp och visst ekonomiskt stöd till mötesplatser där man känner sig välkommen.

På lång sikt måste folkkyrkan genom profetisk diakoni, bidra till att avslöja och aktivt bekämpa de strukturella orättvisorna.