För en öppen och hållbar kyrka

Bli medlem! Kyrkovalet 2021

Hemsidan under uppbyggnad

Det börjar närma sig kyrkovalet 2021 och arbetet pågar för fullt i partiorganisationen med att hitta kandidater till våra listor i kyrkovalet i september 2021. På denna hemsida har det varit låg aktivitet sedan den förra kyrkovalrörelsen men i skrivande stund arbetas det för fullt med kyrkovalet och all nödvänding information kommer att publiceras här.

Läs mer

Nya steg för effektivare klimatarbete

Kyrkomötet beslutade på förslag av den socialdemokratiska kyrkomötesgruppen att ett nationellt täckande program för klimatstrategi inom Svenska kyrkan ska tas fram, så det kan genomföras i samtliga stift. Det är bra att Svenska kyrkan nu får ett samlat grepp om klimatarbetet. Situationen kräver insatser av alla delar av samhället. Inte minst kyrkan har ett ansvar…

Läs mer

Radikalt avståndstagande från rasism

Nu har 2018 års kyrkomötes första vecka avslutats. En vecka då kyrkomötet gick igenom och i utskotten behandlade de 95 motioner och de skrivelser från kyrkostyrelsen och kyrkomötets presidium som lämnats in.

I sitt inledningsanförande tog Ärkebiskop Antje Jackelén tydligt upp kyrkans bestämda avståndstagande till främlingsfientlighet och rasism. Hon gjorde det genom att citera ett uttalande som nyligen antagits av en ekumenisk konferens där kyrkornas världsråd och Vatikanstaten slog fast att: “kyrkorna utövar ledarskap genom att väcka den nödvändiga medvetenheten bland kristna om vissa teologiers delaktighet i främlingsfientlighet…

Läs mer

Nästan 100 motioner till årets kyrkomöte

Årets kyrkomöte genomförs i oktober samt i  november. Nästan 100 motioner har lämnats in från ledamöterna. Dessutom ska självklart Svenska kyrkans verksamhet och ekonomi de kommande åren diskuteras och beslutas. 

Av motionerna är tio underskrivna av socialdemokrater. Jesper Eneroth, ordförande för den socialdemokratiska gruppen i kyrkomötet, har lämnat in en motion om utarbetandet av riktlinjer för en klimatstrategi för Svenska kyrkan. Andra socialdemokratiska motioner tar upp frågor om Domkyrkornas ställning i Svenska kyrkan, Flygplatskyrkans framtid, det uppföljande arbetet kring #metoo och #vardeljus. Du hittar samtliga…

Läs mer

Tack för ditt stöd!

Mer än 290 000 av Svenska kyrkans medlemmar valde att ge oss socialdemokrater sitt stöd i valet till kyrkomöte. Det är fler än någonsin tidigare. Samtidigt ökade också valdeltagandet rejält, och andelen röstande har inte varit så högt på många, många år. Trots det var röstandelen för socialdemokratin högre än tidigare, ja högre än någonsin….

Läs mer

Gå och rösta!

På söndag är det kyrkoval. Vi socialdemokrater vill att Svenska kyrkan ska fortsätta vara en öppen och samhällsengagerad kyrka dit alla människor är välkomna. Våra huvudpunkter är: En öppen och välkomnande folkkyrka En kyrka som står upp för alla människors lika värde och rätt En kyrka som vill vara Sveriges bästa arbetsgivare Du kan läsa…

Läs mer

Välkommen

En öppen och demokratisk folkkyrka

Utgångspunkten för oss socialdemokrater är att Svenska kyrkan ska vara en öppen och engagerad folkkyrka för alla. När samhället utsätts för påfrestningar och när orättvisorna ökar måste kyrkan vara tydlig både i ord och handling. Som socialdemokrater i Svenska kyrkan vill vi därför arbeta för: • En kyrka som står upp för alla människors lika…

Läs mer
facebook Twitter Email