Engagemang

Svenska kyrkan är en viktig del av vårt samhälle. Sedan decennier tillbaka bedriver Socialdemokraterna ett engagerat arbete för att stödja utvecklingen av en öppen och demokratisk folkkyrka som är tillgänglig för alla som vill. Socialdemokraterna vill bidra med kunskap, engagemang och framtidstro i Svenska kyrkan. Du är välkommen att bidra på det sätt du kan!

Kanske tillhör du dem som gärna går i kyrkan på söndagar, eller tillhör du dem som hellre går i skogen och får en andlig upplevelse där, men som tycker det är viktigt att kyrkan finns? Kanske ber du ”Gud som haver barnen kär” innan du ska somna och uppskattar att din familj kan döpa sina barn i kyrkan? Kanske vill du en gång i tiden kunna begravas i kyrkan?
Kanske har du reflekterat över att Svenska kyrkan är en viktig resurs i många människors liv?

Kanske tycker du att det är viktigt med folkligt deltagande och inser att en allmännyttig verksamhet blir bättre om förtroendevalda bidrar med kunskap om vad folk tror och längtar efter? Vi lever i en tid då individualismen sätter sin prägel på oss alla. I synnerhet för många unga känns det främmande att blint inordna sig i ett färdigt tankemönster. Samtidigt växer längtan efter sammanhang en gemenskap som sträcker sig utanför den lilla grupp som vi tillhör till vardags och som kanske också sträcker sig över generationsgränserna.

Socialdemokraterna är en folkrörelse som vill bidra till ett välfärdssamhälle för alla.

Ta kontakt med Socialdemokraterna i din församling för att veta mer om hur du kan engagera dig.