Frågor och svar om kyrkopolitik

Här har vi samlat frågor och svar i korthet. Välkommen att kontakta oss direkt om du har några andra frågor.

 1. Här har vi samlat frågor och svar i korthet. Välkommen att kontakta oss direkt om du har några andra frågor.

  Läs mer om Frågor och svar om kyrkopolitik
 2. Kyrkomusiken är ett av de tydligaste uttrycken för det viktiga och stora kulturansvar som Svenska kyrkan bär. Vi menar att Svenska kyrkan med stolthet kan bära det ansvaret, men att det samtidigt måste finnas möjligheter och vilja till utveckling.

  Läs mer om Hur ser socialdemokraterna på musikens och framför allt körsångens betydelse för Svenska kyrkan?
 3. Ingress - denna text hämtas som metabeskrivning

  Läs mer om Kyrkoorganisatoriska frågor
 4. Ingress - denna text hämtas som metabeskrivning

  Läs mer om Partipolitik i Svenska kyrkan?
 5. Att genom den kyrkliga vigselakten kunna ingå äktenskap med full juridisk giltighet, är en möjlighet som många av Svenska kyrkans medlemmar värdesätter.

  Läs mer om Ska Svenska kyrkan fortsätta att ha vigselrätt?
 6. En nödvändig förutsättning för ett rikt och utvecklande musikliv är att vi i kyrkan har kompetenta och engagerade kyrkomusiker. Att rekrytera kyrkomusiker har blivit allt svårare. Det finns helt enkelt för få utbildade som söker de tjänster som utlyses.

  Läs mer om Vad bör göras för att öka rekryteringen till kyrkomusikerutbildningarna?
 7. Genom historien har de rika och mäktiga ofta lagt kyrkan under sig. Likaså har kulturella mönster ofta överskuggat Kristi kärleksbudskap, vars radikalitet utmanar alla människor på djupet. I takt med samhällets utveckling – ibland lite efter, ibland lite före – har Svenska kyrkan, utifrån sin evangelisk-lutherska identitet, tagit steg mot ökad frihet, jämlikhet och solidaritet. Den gamla överhetskyrkan har blivit en folklig kyrka.

  Läs mer om Vad menar ni med att Svenska kyrkan ska stå upp för alla människors lika värde och rätt?
 8. På kort sikt handlar det om att bistå den som har råkat illa ut med alltifrån praktisk hjälp och visst ekonomiskt stöd till mötesplatser där man känner sig välkommen.

  Läs mer om Vad tycker ni att kyrkan ska göra för att förbättra sin hjälp till den växande skaran av utsatta i samhället?