Vad bör göras för att öka rekryteringen till kyrkomusikerutbildningarna?

En nödvändig förutsättning för ett rikt och utvecklande musikliv är att vi i kyrkan har kompetenta och engagerade kyrkomusiker. Att rekrytera kyrkomusiker har blivit allt svårare. Det finns helt enkelt för få utbildade som söker de tjänster som utlyses.

Vi Socialdemokrater vill gå vidare för att trygga kompetensförsörjningen, så vi har goda och kompetenta kyrkomusiker också i framtiden. För oss är det viktigt att stimulera till utbildning och skapa en positiv utvecklingsvilja. Vi menar därför att vi på alla nivåer ska se till att underlätta kompetensutveckling och vidareutbildning för kyrkomusiker. I tider när det är svårt att rekrytera kantorer och organister vill vi ge bättre möjligheter för musiker i kyrkan att påbörja och/eller fullfölja utbildningen till kyrkomusiker parallellt med sin anställning. Därigenom ökar vi möjligheterna att rekrytera till kyrkomusikerutbildningen och skapar samtidigt en tydlig möjlighet till kompetensutveckling för kyrkans anställda.