Gå till innehåll

Våra företrädare

Socialdemokraterna är den största gruppen förtroendevalda i Svenska kyrkan. Vi är närmare 7000 som fått medlemmarnas förtroende att ansvara för förvaltningen av vår folkkyrka.

Vi finns i kyrkofullmäktige och kyrkoråd, stiftsfullmäktige och stiftsstyrelser runt om i hela vårt land. Och vi finns också i kyrkomötet och kyrkostyrelsen, den nationella beslutande nivån för Svenska kyrkan.

Navigera på sidan
  • Jesper Eneroth
  • Wanja Lundby-Wedin
  • Hans Josefsson
  • Talespersoner

Jesper Eneroth

Jesper Eneroth är ordförande för den socialdemokratiska kyrkomötesgruppen.

Foto: Jesper Hallén

Wanja Lundby-Wedin

Kyrkostyrelsens 1:a vice ordförande

Foto: Anders Löwdin

Hans Josefsson

Hans Josefsson är kyrkopolitisk ombudsman och gruppsekreterare i den socialdemokratiska kyrkomötesgruppens styrelse.

hans.josefsson@socialdemokraterna.se

Talespersoner

Svenska kyrkans högsta beslutande organ är Kyrkomötet. Det sammanträder årligen vid två tillfällen. Under första sessionen behandlas de ärenden som ska beslutas av kyrkomötet i de åtta utskott som valts för att bereda ärendena, och vid den andra sessionen sammanträder kyrkomötet i plenum för debatt och beslut.

Talesperson för kyrkomötesgruppen och socialdemokraternas kyrkopolitiska talesperson är Jesper Eneroth, som också är gruppens ordförande.

Talesperson för den socialdemokratiska gruppen i kyrkostyrelsen är Wanja Lundby Wedin, som också är kyrkostyrelsens 1:e vice ordförande.

Den socialdemokratiska gruppens gruppledare i respektive utskott är också vår talesperson i de sakområden som utskottet ansvarar för.

Gudstjänstutskottet

Sofija Pedersen Videke, Lunds stift

Organisationsutskottet

Louise Callenberg, Stockholms stift

Tillsyns- och uppdragsutskottet

Maria Johansson Berg, Luleå stift

Ekonomiutskottet

Mats Ludvigsson, Linköpings stift

Ekumenikutskottet

Gun Eriksson, Uppsala stift

Kyrkolivsutskottet

Marie Nilsén, Lunds stift

Samhälls- och kulturutskottet

Anton Härder, Växjö stift

Förvaltarskapsutskottet

Claes Block, Lunds stift