Talespersoner

Svenska kyrkans högsta beslutande organ är Kyrkomötet. Det sammanträder årligen vid två tillfällen. Under första sessionen behandlas de ärenden som ska beslutas av kyrkomötet i de åtta utskott som valts för att bereda ärendena, och vid den andra sessionen sammanträder kyrkomötet i plenum för debatt och beslut.

Talesperson för kyrkomötesgruppen och socialdemokraternas kyrkopolitiska talesperson är Jesper Eneroth, som också är gruppens ordförande.

Talesperson för den socialdemokratiska gruppen i kyrkostyrelsen är Wanja Lundby Wedin, som också är kyrkostyrelsens 1:e vice ordförande.

Den socialdemokratiska gruppens gruppledare i respektive utskott är också vår talesperson i de sakområden som utskottet ansvarar för.

Gudstjänstutskottet

Sofija Pedersen Videke, Lunds stift

Organisationsutskottet

Louise Callenberg, Stockholms stift

Tillsyns- och uppdragsutskottet

Maria Johansson Berg, Luleå stift

Ekonomiutskottet

Mats Ludvigsson, Linköpings stift

Ekumenikutskottet

Gun Eriksson, Uppsala stift

Kyrkolivsutskottet

Marie Nilsén, Lunds stift

Samhälls- och kulturutskottet

Anton Härder, Växjö stift

Förvaltarskapsutskottet

Claes Block, Lunds stift