Ska Svenska kyrkan fortsätta att ha vigselrätt?

Att genom den kyrkliga vigselakten kunna ingå äktenskap med full juridisk giltighet, är en möjlighet som många av Svenska kyrkans medlemmar värdesätter.

Kyrkomötets beslut att behålla vigselrätten och att välkomna samkönade par att gifta sig i Svenska kyrkan hade aldrig kommit till stånd om inte Socialdemokraterna hade drivit denna fråga målmedvetet. Hårdast motstånd hade vi från de konservativa krafter som genom att slopa vigselrätten ville undvika att frågan om samkönade äktenskap i Svenska kyrkan ens kom upp på kyrkomötets bord. Vi socialdemokrater kände redan då, att vi hade en stor majoritet av svenska folket och därmed en stor majoritet av Svenska kyrkans medlemmar bakom oss när vi drev denna jämlikhetsfråga. Att den kristna högern inte har gett upp hoppet om att få vrida klockan tillbaka är dock en realitet.