Nyheter

  • Nya steg för effektivare klimatarbete

    Kyrkomötet beslutade på förslag av den socialdemokratiska kyrkomötesgruppen att ett nationellt täckande program för klimatstrategi inom Svenska kyrkan ska tas fram, så det kan genomföras i samtliga stift.
Återställ