NYHET

Nya steg för effektivare klimatarbete

Kyrkomötet beslutade på förslag av den socialdemokratiska kyrkomötesgruppen att ett nationellt täckande program för klimatstrategi inom Svenska kyrkan ska tas fram, så det kan genomföras i samtliga stift.

Det är bra att Svenska kyrkan nu får ett samlat grepp om klimatarbetet. Situationen kräver insatser av alla delar av samhället. Inte minst kyrkan har ett ansvar att ta initiativ och ligga i framkant för att ställa om för en hållbar utveckling.