NYHET

Motstånd mot kvinnliga präster hör inte hemma i den Svenska kyrkan

I september firar den kvinnliga rösträtten hundra år! Det är något att uppmärksamma, vad sägs om att fira genom att gå och rösta i det minst uppmärksammade valet? Kyrkovalet.

Trots att det funnits många kvinnliga predikanter i Sverige sedan 1800-talet, och där man framförallt inom frikyrkligheten länge utgått från att mannen och kvinnan har samma värde inför gud (Galaterbrevet), och trots att kvinnliga präster varit godkända sedan 50-talet så finns det fortfarande ett starkt motstånd mot kvinnliga präster inom vissa grupper.

Det finns flera högerkonservativa och nationalistiska nomineringsgrupper, med bland annat Sverigedemokraterna och Alternativ för Sverige som bland annat vill förhindra kvinnor att söka sig till prästutbildningen*.

På samma sätt vill de premiera och stötta de präster som inte vill arbeta med kvinnliga präster.

Alla över 16 får rösta. Men det finns ett gäng som inte vill att du ska rösta. De är samma personer som är emot fler kvinnopräster, samkönade äktenskap och i allmänhet vill montera ner kyrkans grundvärderingar om alla människors lika värde.

Källor:

Motionen: https://www.svenskakyrkan.se/filer/587615/Motion%202020_003%20En%20kyrka%20f%c3%b6r%20alla.pdf Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Betänkandet: https://www.svenskakyrkan.se/filer/587615/Bet%c3%a4nkande%20Kl%202020%2001%20J%c3%a4mst%c3%a4lldheten%20i%20Svenska%20kyrkan.pdf Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Beslutet: https://www.svenskakyrkan.se/filer/587615/Beslut%20%c2%a7059%20J%c3%a4mst%c3%a4lldheten%20i%20Svenska%20kyrkan.pdf Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.