NYHET

Låt inte högerkonservativa och nationalister avveckla klimatarbetet i Svenska kyrkan

Inom kristendomen visar bibeln tydligt att med tron följer en aktning och en respekt för skapelsen, för den värld vi fått att vårda, för naturen och djuren både på land och i luften och vattnet. Vi Socialdemokrater anser att Svenska kyrkan inte bara ska följa, utan vara ett föredöme i det klimatarbete som behöver göras.

  • SD har lagt förslag om att avveckla Svenska kyrkans långsiktiga klimatarbete.
  • De vill att Svenska kyrkan ska förhålla sig kritisk till forskningen om klimatförändringarna.
  • I en av kyrkans viktigare uppdrag, undervisning, motsätter man sig med flera av de högerkonservativa nomineringsgrupperna (partipolitiska och s.k. politiskt obundna) också att klimatkrisen ska behandlas som en kris, eller att naturens rättigheter ska beröras.

Det kan vi som socialdemokrater såklart inte acceptera. Vi vill att Svenska kyrkan även i framtiden ska vara en öppen folkkyrka för alla som har tagit en ledartröja för den gröna omställningen.

Gör en liten men viktig grej som bara tar några minuter av din tid! Stå upp för en öppen folkkyrka som tror på klimatkrisen och som inte vill backa bandet.

Rösta i kyrkovalet den 19 september.

Det finns de som inte vill att du som bryr dig om klimatet ska rösta. Gör dem inte till viljes.

Svenska kyrkan är Sveriges största medlemsorganisation med drygt 5,7 miljoner medlemmar, 20 000 anställda och stora mängder fastigheter och skog att förvalta. Du som medlem väljer vilka värderingar som ska vara vägledande i det arbetet.