NYHET

Främlingsfientlighet hör inte hemma i den Svenska kyrkan

Människan är okränkbar. Att värna om mänskliga rättigheter är att värna om människan. Vi anser att det är det som gör Svenska kyrkan till vad den är.

Du kan göra en liten grej mot främlingsfientlighet och för allas lika värde som bara tar några minuter av din tid. Rösta senast 19 september.

Högerextrema och nationalistiska krafter, med Sverigedemokraterna och Alternativ för Sverige i spetsen, mobiliserar för att göra kyrkan till en plattform för sin politik.

  • De vill dra ner på arbetet med integration och dialog med andra religiösa grupper.
  • De vill till och med att Svenska kyrkan aktivt ska söka konflikt med andra religioner, genom att till exempel kritisera böneutrop från andra religioner än kristendomen.
  • Man vill villkora vem som ska få hjälp av Svenska kyrkans stödverksamheter.
  • För att sträcka sig längre vill de även att Svenska kyrkan begränsar sitt sociala arbete genom Act.

Vi Socialdemokrater anser att Svenska kyrkans arbete med alla människor, även de som är på flykt och nya i Sverige, grundar sig i en kristen människosyn. Vi anser nämligen, precis som kristendomen, att människan har ett okränkbart värde. De mänskliga rättigheterna är att värna om just detta okränkbara värde.

Att den Svenska kyrkan finns där i tider av oro, sorg och rädsla, men också i tider av glädje, skratt och gemenskap för alla i egenskap av människor, inte bara lagstadgade medborgare inom en nation eller bara konfirmerade troende, gör den Svenska kyrkan just till det den är.

Vi vill därför

  • att kyrkan ska vara välkomnande och välkomna alla till delaktighet inom ramen för församlingarnas grundläggande uppgifter, att fira gudstjänst, bedriva undervisning, utöva diakoni och mission.
  • att kyrkan ska finnas för, och bli ännu bättre på, att möta människor där de finns.
  • att religionsdialogen mellan trossamfund ska främjas.

Främlingsfientlighet och misstro ska inte få ta över kyrkans värdegrund - rösta mot främlingsfientlighet senast 19 september!