NYHET

Visst är det viktigt att Svenska kyrkan är ett föredöme för schyssta villkor för alla sina anställda

Den svenska kyrkan ska genom sin tro värna om människan. Att vara ett föredöme är att genom sina handlingar inspirera till att göra rätt. Därför anser vi att Svenska kyrkan ska vara i framkant när det gäller arbetsvillkor och arbetsmiljö för sina anställda och för de man köper tjänster av.

Svenska kyrkan bärs av över 20 000 anställda som skogsarbetare, vaktmästare, förskollärare, familjerådgivare, städare och assistenter utöver präster, kyrkomusiker och annat vi oftast tänker på.

Dessutom köper man in tjänster från andra, till exempel för arbete i den skog som Svenska kyrkan äger.

Antifackliga krafter, så som Sverigedemokraterna och Alternativ för Sverige, mobiliserar nu för att göra kyrkan till en plattform för sin politik.

Alla anställda i Svenska kyrkan ska ha rätt till en god arbetsmiljö, något annat kan vi socialdemokrater aldrig acceptera. Vi vill att Svenska kyrkan ska bli ett föredöme när det kommer till schysta villkor, rätt till kompetensutveckling och god psykosocial arbetsmiljö. Vi vill att Svenska kyrkan ska utveckla ett demokratiskt ledarskap, vilket förutsätter jämställdhet och de anställdas delaktighet.

Svenska kyrkan ska vara en arbetsgivare som sätter medarbetarnas kompetensutveckling i fokus. Ett strategiskt och förebyggande arbetsmiljöarbete är av största vikt och måste utvecklas. Allt detta är viktigt för att Svenska kyrkan ska bidra till att värna den svenska arbetsmarknadsmodellen.

Vi vill därför

• att Svenska kyrkan ska stärka sin kompentens som arbetsgivare.

• att det förebyggande arbetsmiljöarbetet utvecklas

• att få fler kvinnor på ledande befattningar

Det spelar roll hur Sveriges största medlemsorganisation är som arbetsgivare.

Gör en liten grej för Schyssta villkor! Gå och rösta i kyrkovalet den 19 september.