NYHET

Gör en liten grej mot diskriminering i svenska kyrkan

Du kan göra en liten grej mot diskriminering och för allas lika värde som bara tar några minuter av din tid. Rösta i Kyrkovalet senast 19 september.

Även om Svenska kyrkan tagit många steg på vägen för att bli jämställd och ickediskriminerande finns det fortfarande utmaningar. Det finns präster som inte vill arbeta med kvinnliga kollegor eller viga HBTQ-personer. Detta är för oss en förlegad och omodern hållning. Vår målsättning är att alla präster i Svenska kyrkan ska vilja viga samkönade par och vi är beredda att vidta nödvändiga åtgärder i arbetet mot diskriminering.

Högerextrema och nationalistiska krafter, med Sverigedemokraterna och Alternativ för Sverige i spetsen, mobiliserar för att göra kyrkan till en plattform för sin politik.

  • De vill stötta präster som inte vill viga samkönade par eller arbeta med kvinnliga präster. De anser att dessa diskrimineras och nämner inte de som vill ingå samköant äktenskap eller kvinnor som arbetar i kyrkan.
  • De anser inte att transpersoner ska ingå i Svenska kyrkans jämställdhetsarbete på grund av det ”blir för mycket”.
  • De anser att det är ett problem att andelen kvinnor som utbildar sig till präst idag är större än andelen män.

Alla ska känna sig välkomna i Svenska kyrkan som ska vara inkluderande. Vi vill inte, som Sverigedemokraterna uttrycker det, ha tillbaka kyrkan som den var på 50-talet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats.. Precis som kyrkan alltid utvecklats med tiden vill vi att den ska fortsätta göra det.

Vi vill därför

  • att alla oavsett bakgrund, sexuell läggning, etnicitet, kön eller hudfärg ska behandlas lika i Svenska kyrkans verksamhet.
  • att kyrkan alltid står upp mot rasism, religionsförtryck och kvinnoprästmotstånd.
  • att Svenska kyrkan utvecklar sitt arbete för att säkerställa att ingen diskriminering ska kunna förekomma i verksamheten.