NYHET

Dags för Kyrkoval i september

I september ställer Socialdemokraterna upp i Kyrkovalet för Svenska kyrkan. Du som är medlem i Svenska kyrkan har en viktig möjlighet att styra vilka värderingar som ska styra i förvaltningen av Svenska kyrkan. en kyrka som står upp för öppenhet, jämlikhet, jämställdhet och värnar om sina anställda. Eller inte? Du avgör!

Värderingar för ett jämlikt samhälle står på spel 19 september. Vi vill att Svenska kyrkan ska behandla alla lika - oavsett kön, sexuell läggning eller var man kommer ifrån. Låt inte högerkonservativa och nationalistiska krafter använda kyrkan för att vrida klockan tillbaka. Gör ditt för att säkerställa att kyrkan ska fortsätta vara en stark samhällskraft för solidaritet och alla människors lika värde.

Gör en liten men viktig insats för demokrati, jämlikhet och jämställdhet, rösta på Socialdemokraterna i kyrkovalet!

Vi vill att Svenska kyrkan:

  • ska vara jämställd, motverka diskriminering och ha fler kvinnor på ledande befattningar.
  • också framöver ska vara en plats för alla att vigas, oavsett sexuell läggning, och att alla präster ska vilja viga alla.
  • ska vara ett föredöme som arbetsgivare och ställa krav på kollektivavtal, även för underleverantörer.
  • ska ta sitt ansvar för klimatet och aktivt bidra till omställningen.