För en kyrka som tar ställning

Vår kyrkopolitik Bli aktiv i valrörelsen

Välkommen

Kanske tillhör du dem som gärna går i kyrkan på söndagar, eller tillhör du dem som hellre går i skogen och får en andlig upplevelse där, men som tycker det är viktigt att kyrkan finns? Kanske ber du ”Gud som haver barnen kär” innan du ska somna och uppskattar att din familj kan döpa sina barn i kyrkan? Kanske vill du en gång i tiden kunna begravas i kyrkan? Kanske har du reflekterat över att Svenska kyrkan är en viktig resurs i många människors liv?

Kanske tycker du att det är viktigt med folkligt deltagande och inser att en allmännyttig verksamhet blir bättre om förtroendevalda bidrar med kunskap om vad folk tror och längtar efter? Vi lever i en tid då individualismen sätter sin prägel på oss alla. I synnerhet för många unga känns det främmande att blint inordna sig…

Läs mer
facebook Twitter Email