Wanja Lundby-Wedin

Pressbilder

Wanja Lundby-Wedin, 1:e vice ordförande för kyrkostyrelsen. Foto Anders Löwdin.

Länk till fullformatbild.

facebook Twitter Email