Våra företrädare

Socialdemokraterna är den största gruppen förtroendevalda i Svenska kyrkan. Vi är närmare 7 000 som fått medlemmarnas förtroende att ansvara för förvaltningen av vår folkkyrka. Vi finns i kyrkofullmäktige och kyrkoråd, stiftsfullmäktige och stiftsstyrelser runt om i hela vårt land. Och vi finns också i kyrkomötet och kyrkostyrelsen, den nationella beslutande nivån för Svenska kyrkan.

Jesper Eneroth, gruppledare i kyrkomötet, Vanja Lundby Wedin, 1:e vice ordförande i kyrkostyrelsen och Lars G Linder, gruppsekreterare. Foto Anders Löwdin

 

facebook Twitter Email