Text i sidfoten

SOCIALDEMOKRATERNA I SVENSKA KYRKAN

Kontakt:
Hans Josefsson
Socialdemokraterna
105 60 Stockholm
hans.josefsson@socialdemokraterna.se