Vill Socialdemokraterna kasta ut alla kvinnoprästmotståndare ur Svenska
kyrkan?

Nej, Svenska kyrkan än öppen folkkyrka som inte ska ställa särskilda krav på någon enskild person för att den ska få vara medlem.

Däremot anser vi att det i längden är orimligt att det bland Svenska kyrkans anställda ska finnas personer som ifrågasätter kvinnors och mäns lika rätt att vara präst. Det är helt enkelt hög tid för kyrkan att ta de fulla konsekvenserna av 1958 års beslut och erbjuda alla präster, såväl kvinnor som män, en god arbetsmiljö. Ingen ska behöva känna sig ifrågasatt och förminskad av en arbetskollega på grund av sitt kön. Genom åren har tiotusentals medlemmar gått ur Svenska kyrkan i protest mot det kvarlevande kvinnoprästmotståndet. Det är en tragedi, eftersom dessa människor med största sannolikhet blir samfundslösa till skillnad från de kyrkligt konservativa, som kan söka sig till andra trossamfund eller bilda ett eget.