Vill ni tvinga de redan vigda präster som inte vill viga två personer av samma
kön att börja göra det?

Nej, vi anser att det ligger i det samkönade parets intresse att kunna vara säker på att den präst som viger dem gör det med hjärtat och inte bara för att han eller hon blir tvingad.

Generellt finns det heller ingen plikt för Svenska kyrkans präster att viga vartenda par som vill det, utan tvärtom en rätt att säga nej. Det kan låta konstigt, men skälet är framför allt att prästen någon gång kan känna på sig att något inte står rätt till. Att som präst konsekvent vägra att viga två personer av samma kön kommer dock säkert att framstå som mer och mer apart inom Svenska kyrkan.