Varför vill Socialdemokraterna ta bort samvetsklausulen?

Kyrkomötet beslutade 2009 att äktenskapsvigsel kan ske också för samkönade par. Samtidigt beslutades om en ”samvetsklausul” som innebär dels att redan vigda präster som inte kan tänka sig viga samkönde par ska kunna slippa det, så länge som varje församling alltid har möjlighet att erbjuda en präst som vill genomföra vigseln. Samvetsklausulen ska enligt kyrkomötesbeslutet också gälla dem som prästvigs framgent. Nu vill socialdemokraterna ta bort samvetsklausulen för dem som prästvigs i framtiden. Varför?

För oss socialdemokrater är det viktigt att Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka. Alla människor är skapade till Guds avbild och i Svenska kyrkan ska alla känna sig välkomna.

Svenska kyrkans tro och lära som den är formulerad och beslutad ska samtidigt vara den som företrädare för kyrkan står upp för när de företräder kyrkan. Liksom när beslutet om kvinnliga präster togs, valde kyrkomötet att när det 2009 beslutade att vigslar kan ske också för samkönade par, ge möjligheten för den minoritet som tyckte annorlunda att fortsätta i sina vigningstjänster. Likaså beslutades att också framtida prästvigda skulle ges möjlighet att avvika från kyrkans tro och lära på detta område. Detta undantag kan, lika lite som undantaget i frågan om kvinnliga präster, vara för evigt, utan ska fungera som en övergångsbestämmelse.

Vår mening är att de vigda präster som inte instämmer i beslutet om samkönade vigslar ska få fortsätta sin prästgärning. Det var en viktig del av överenskommelsen, och inget vi vill ändra på. Däremot menar vi att nu, snart tio år efter beslutet om samkönade vigslar, är det dags att avveckla rätten att inte stå upp för kyrkans tro och lära för de som i framtiden anställs i och företräder kyrkan.

Var och en får självklart ha vilken uppfattning den vill, och ska varmt och innerligt hälsas välkommen till Svenska kyrkan. Alla ska mötas med respekt och kärlek. Men däremot menar vi att kyrkan inte kan ha företrädare som inte står upp för allas lika rätt och värde och som inte står upp för hennes tro och lära som den är beslutad.