Varför ska Svenska kyrkan engagera sig i miljöfrågorna?

Ingress - denna text hämtas som metabeskrivning


Vi menar att vår uppgift är att lämna över en jord med rent vatten och ren luft till
kommande generationer. Då måste Svenska kyrkan vara ett föredöme i arbetet med
energieffektiva och klimatsmarta lösningar, samtidigt som det måste ske med
varsamhet för att bevara kulturarvet.
Svenska kyrkan är en stor skogs- och markägare. Hur Svenska kyrkans skogar och
mark förvaltas har direkt betydelse för miljön. Vi vill såväl nationellt som på stiftsoch församlingsnivå se till att skogsförvaltning sker enligt principer som inte bara
bevarar miljösituationen utan aktivt bidrar till en hållbar utveckling.
Det stora fastighetsbestånd Svenska kyrkan har och bedriver verksamhet i ska hela
tiden renoveras och hållas i gott skick. I det arbetet ska alltid miljöhänsyn tas. Inte
minst är det angeläget att successivt öka energianvändningseffektiviteten. Dessutom
måste Svenska kyrkan bidra till en hållbar energiproduktion genom att hela tiden öka
andelen av förnybar och miljömärkt energi, för att aktivt bidra till mindre
miljöbelastning och minskade koldioxidutsläpp.