Varför menar ni att kyrkans roll i välfärden bör utvecklas?

Socialdemokratin strävar efter att utjämna skillnader mellan dem som har stora resurser i form av socialt, kulturellt och ekonomiskt kapital och dem som saknar det. Folkhemsbygget skedde till stor del parallellt med att Svenska kyrkan demokratiserades och gick från att vara en överhetens kyrka till att bli en folkkyrka öppen för alla.

Så småningom kom denna utveckling att ske i ett alltmer pluralistiskt Sverige. Svenska kyrkan fortsätter att vara en viktig resurs både för enskilda människor och för samhället – ett samhälle som just nu utsätts för stora påfrestningar. Massarbetslösheten biter sig fast och många ungdomar saknar tro på framtiden. Skillnaderna mellan dem som har och dem som inte har blir alltmer påtagliga.

Klassklyftorna växer i Sverige, som förut brukade kallas världens mest jämlika land. Med sin närvaro i hela landet – även på de orter där både Konsum och Posten för länge sedan har bommat igen – kan Svenska kyrkan bidra till att skapa framtidstro igen. Det handlar om att församlingar och pastorat gör sina resurser tillgängliga i lokalsamhället, skapar sammanhang av lärande för såväl unga som vuxna och förstärker ideellt engagemang. Svenska kyrkan ska se till att inte bli ett medelklassreservat.