Varför är frågan om att kyrkan alltid ska ha ett inkluderande perspektiv viktig?

6,1 miljoner människor tillhör Svenska kyrkan, vilket är mer än 60 procent av Sveriges befolkning. 2015 gjordes det drygt 15 miljoner gudstjänstbesök, 52 000 barn döptes och över mer än 28 000 ungdomar valde att konfirmera sig i Svenska kyrkan.

100 000 sjunger i en kyrkokör och antalet konserter som arrangerades i kyrkan var 3500. Det är imponerande siffror med tanke på att vi brukar kallas världens mest sekulariserade land. Utöver själva kyrkolivet, åtnjuter Svenska kyrkan stort förtroende i samband med kriser och katastrofer – såväl på en samhällsnivå som i enskilda människors liv. Ingen annan organisation i Sverige klarar i dag av att ersätta det.

Också kyrkobyggnaderna intar en särskild plats i svenskarnas hjärtan och många av dem som betalar kyrkoavgift, gör det för att solidariskt bidra till vården av vårt gemensamma, världsunika kulturarv. Ändå är det ett faktum att antalet
kyrkotillhöriga sjunker sakta men säkert, särskilt i de yngre årskullarna där dopfrekvensen blivit allt lägre.

För att vända trenden uppåt, måste Svenska kyrkan lyckas visa i ord och handling att varje medlem är värdefull. En öppen och demokratisk folkkyrka får aldrig dela in sina medlemmar i A-lag och B-lag. Ytterst är det detta jämlikhetsperspektiv som Socialdemokraterna slår vakt om.