Varför är det viktigt att barn- och ungdomsverksamheten är avgiftsfri?

”Låt barnen komma till mig”, sa Jesus. Vi står upp för det, och vill inte att familjeekonomi ska vara ett hinder för unga att engagera sig och delta i kyrkans verksamhet. Det gäller såväl den barnverksamhet som bedrivs i form av öppna förskolor och mycket annat som konfirmationsundervisningen.

Den öppna barnverksamheten ska bidra till integration och möjliggöra möten mellan både barn och föräldrar. Oavsett ekonomiska förutsättningar. Likaså är det angeläget att inte skapa olika grupper av unga som konfirmerar sig genom att utestänga dem som inte har råd från att delta i konfirmationsundervisningsaktiviteter. Vi är stolta över att kyrkomötet genom att bifalla socialdemokratiska motioner nu tydligare än tidigare sagt att barn- och ungdomsverksamhet på nationell nivå ska vara avgiftsfri, men vi är inte nöjda förrän den principen genomsyrar alla Svenska kyrkans nivåer.