Hur anser ni att Svenska kyrkan kan bli mer inkluderande och inbjudande?

Dels genom att ännu bättre ta vara på de tillfällen då människor på eget initiativ söker sig till kyrkan, vilket för de allra flesta är i dop-, vigsel- och begravningsgudstjänster. Dessa kyrkliga handlingar måste hålla högsta kvalitet och alla ska känna att de blir bemötta med lyhördhet och omsorg. Dels genom att Svenska kyrkan i all sin kommunikation betonar att vi alla verkligen är välkomna som vi är – med tro eller tvivel, i sorg, glädje eller vardagslunk.

Socialdemokraternas vision är ett Sverige där vi alla kan leva ett bättre liv och känna frihet och framtidstro. Gemenskap och samhörighet med andra skapar en trygghet som i sin tur gör att vi utvecklas som människor. För många är familjen det som livet kretsar kring. För andra spelar vänner och arbetskamrater en central roll. Sedan finns det också många som upplever att de inte tillhör någon gemenskap utan är ensamma. Det är ett problem. Svenska kyrkan erbjuder tillfällen till gemenskap i stort och smått. Det kan vara familj och vänner som samlas i kyrkan för att döpa ett barn eller begrava någon som gått bort. Det kan vara bybor som varje år bänkar sig i samma skogsglänta för att fira friluftsgudstjänst. Det kan vara tusen församlingsbor som sjunger Bereden väg för Herran på första advent – eller några dussin som firar
högmässa tillsammans en vanlig söndag.

Svenska kyrkan kan också bidra till gemenskap på ett allmänt plan. 6,5 miljoner svenskar är kyrkotillhöriga; det är en
form av samhörighet. Man kan känna gemenskap med lutheraner i andra länder eller med kristna i hela världen. Att vara svenskkyrklig kan också innebära att man känner större samhörighet med icke-religiösa människor som tycker att homosexuella ska få gifta sig, än vad man känner med kristna motdemonstranter på Paris gator…