Tack för ditt stöd!

Mer än 290 000 av Svenska kyrkans medlemmar valde att ge oss socialdemokrater sitt stöd i valet till kyrkomöte. Det är fler än någonsin tidigare. Samtidigt ökade också valdeltagandet rejält, och andelen röstande har inte varit så högt på många, många år. Trots det var röstandelen för socialdemokratin högre än tidigare, ja högre än någonsin.

Med det starka stödet i ryggen har nu vi socialdemokrater i Svenska kyrkan ansvaret att ödmjukt och tryggt driva de frågor vi fått stöd för att arbeta med. En öppen och demokratisk folkkyrka, som aldrig tummar på allas lika värde och rätt och som vill bli Sveriges bästa arbetsgivare.

Kom med i arbetet du också. Vi finns i hela landet, och du har möjlighet att inom socialdemokratin finna platsen där du tillsammans med kamrater drivna av de socialdemokratiska värderingarna kan diskutera, analysera och hitta lösningar som tar oss in i framtiden. Tillsammans!

Kom med som medlem!

facebook Twitter Email