Nästan 100 motioner till årets kyrkomöte

Årets kyrkomöte genomförs i oktober samt i  november. Nästan 100 motioner har lämnats in från ledamöterna. Dessutom ska självklart Svenska kyrkans verksamhet och ekonomi de kommande åren diskuteras och beslutas. 

Av motionerna är tio underskrivna av socialdemokrater. Jesper Eneroth, ordförande för den socialdemokratiska gruppen i kyrkomötet, har lämnat in en motion om utarbetandet av riktlinjer för en klimatstrategi för Svenska kyrkan. Andra socialdemokratiska motioner tar upp frågor om Domkyrkornas ställning i Svenska kyrkan, Flygplatskyrkans framtid, det uppföljande arbetet kring #metoo och #vardeljus.

Du hittar samtliga motioner och skrivelser till årets kyrkomöte här!

facebook Twitter Email