Hemsidan under uppbyggnad

Det börjar närma sig kyrkovalet 2021 och arbetet pågar för fullt i partiorganisationen med att hitta kandidater till våra listor i kyrkovalet i september 2021. På denna hemsida har det varit låg aktivitet sedan den förra kyrkovalrörelsen men i skrivande stund arbetas det för fullt med kyrkovalet och all nödvänding information kommer att publiceras här.

facebook Twitter Email