Gå och rösta!

På söndag är det kyrkoval. Vi socialdemokrater vill att Svenska kyrkan ska fortsätta vara en öppen och samhällsengagerad kyrka dit alla människor är välkomna. Våra huvudpunkter är:

  1. En öppen och välkomnande folkkyrka
  2. En kyrka som står upp för alla människors lika värde och rätt
  3. En kyrka som vill vara Sveriges bästa arbetsgivare

Du kan läsa hela vårt valprogram här!

Det finns krafter i Sverige som vill förändra Svenska kyrkan i grunden. De vill göra den inåtvänd och exkluderande. De vill ha en kyrka som inte öppnar sig mot alla, utan som utestänger grupper.

Därför behöver vi vara många som står upp för allas lika värde och rätt! HBTQ-personer ska mötas med respekt och ha samma möjligheter som alla andra att delta i kyrkans alla verksamheter. Och motståndet mot kvinnliga präster måste upphöra. Det är inte rimligt att företrädare för Svenska kyrkan fortfarande ska behandla män och kvinnor som olika värda.

Sverigedemokraterna har i detta val nästan 1 000 kandidater. Förra gången var de 117. De är betydligt bättre organiserade och driver en aktiv kampanj inte minst på sociala medier som Facebook och Flashback. De kommer att gå och rösta. Därför ska naturligtvis vi socialdemokrater vara ännu fler som också går och röstar. Till stöd för människovärdet!

facebook Twitter Email