Tack för ditt stöd!

Mer än 290 000 av Svenska kyrkans medlemmar valde att ge oss socialdemokrater sitt stöd i valet till kyrkomöte. Det är fler än någonsin tidigare. Samtidigt ökade också valdeltagandet rejält, och andelen röstande har inte varit så högt på många, många år. Trots det var röstandelen för socialdemokratin högre än tidigare, ja högre än någonsin….

Läs mer

Gå och rösta!

På söndag är det kyrkoval. Vi socialdemokrater vill att Svenska kyrkan ska fortsätta vara en öppen och samhällsengagerad kyrka dit alla människor är välkomna. Våra huvudpunkter är: En öppen och välkomnande folkkyrka En kyrka som står upp för alla människors lika värde och rätt En kyrka som vill vara Sveriges bästa arbetsgivare Du kan läsa…

Läs mer

Välkommen

En öppen och demokratisk folkkyrka

Utgångspunkten för oss socialdemokrater är att Svenska kyrkan ska vara en öppen och engagerad folkkyrka för alla. När samhället utsätts för påfrestningar och när orättvisorna ökar måste kyrkan vara tydlig både i ord och handling. Som socialdemokrater i Svenska kyrkan vill vi därför arbeta för: • En kyrka som står upp för alla människors lika…

Läs mer
facebook Twitter Email